Koç 6 derece

Olumlu olumsuz çizelgesi:

Neşeli, pozitif, idealist. Atılgan. Kolayca kırılgan. İstediği şeylerin peşinde koşma. Başkalarını düşünmeden davranışlar. Kendini ifadede zorun bu nedenle saldırgan tavır sergileme. Aşık olma. Sevgi için rekabet etme. Hızlı düşünme. Dürtüsel evlilik isteme. Ben merkezci. Kaba. Kavgacı. Huzursuz. Duygusal ilişkilerde sorunlar zorluklar.