Koç 4 derece

Olumlu olumsuz çizelgesi:

Özgün düşünceler. Hızlı düşünme. Ani kararlar alma. Öngörülü. Zihinsel gerginlik. Rekabetçi. İşleri olduğu gibi değil görmek istediği gibi görme. Egoist. Zeki. Açık sözlü. İnatçı. Sabırsız. Bilinçli olarak muhalefet etme. Başladığı işi bitirememe. Alaycı. Çabuk öfkelenen. Abartılı. Sinirli. Düşüncesiz.