Koç 3 derece

Olumlu olumsuz çizelgesi:

Neşeli, pozitif, idealist. Alıngan ve kolayca kırılgan. Manyetik kişilik sosyal toplantılarda hevesli ve çekici kılar. İstediği şeyin peşinden gitme. Başkalarının duygularını anlayamama. Kendini ifade etmede saldırganca davranışlar. Hızlı, dürtüsel ve tutkulu bir şekilde aşk. Kararsız. Sevgide rekabetçi. Hızlı düşünme. Ben merkezli. Kaba. İncelikten yoksun. Kişisel ilgi isteği. Kavgacı ve huzursuz. Duygusal ilişkilerde zorluklar.