SEMA İSMİ ANALİZLERİ – ASTRONUMERO


Zihniniz keskin, bağımsız, özgün, esprili, yeni deneyimlere açık ve soyut fikirlisin. Doğru, tarafsız, objektif, becerikli, gözlemci, sezgisel ve iyi bir karakterin var.


Başkalarının yapamayacağı şeyleri kabul edebilirsiniz. Zihinsel enerjiniz sabit, yoğun ve organize. Matematiksel veya bilimsel yeteneğiniz vardır. Çalışkan, sosyal ve genellikle kendi alanında kendi kendini yetiştiriyorsun. Bireysel zihnin Evrensel Zihnin bir parçası olduğunu, deneyimleme yeteneğinizin beş duyunun ötesine geçmesine izin verdiğini fark edersiniz. Muhtemelen telepatik olacaksınız ve fiziksel tezahürün işleyişi hakkında bilimsel bir kavrayışa sahip olacaksınız. Sen’ İnsanlığın ruhsal gelişimi ile ilgilenen bir insancılsın ve genellikle gruplara ve organizasyonlara dahil oluyorsunuz. Duygusuzsun ama son derece sadıksın, zihinsel uyarım için arkadaşlar ediniyorsun. Yazmak ve konuşmak sana kolay geliyor, ama fazla konuşkan olabilirsin.


Düşünceleriniz gerekli düşünme ve mantıksal akıl yürütme olmadan değişmez. Eğer haritanız etkilenirse , yapmaktan daha fazlasını düşünebilirsiniz veya inatçı ve kararsız olabilirsiniz.