Koç yedinci derece

Olumlu olumsuz çizelgesi:

Neşeli. Pozitif. Alıngan. Kolayca kırılan. Sosyal toplantıalrda çekici. Kendini ifade etmede saldırgan davranışlar ve duygusallık diğerlerini uzaklaştırır. Tutkulu aşık. Aşkta dürtüsel. Aşkta kararsız. Hızlı düşünme. Ben merkezli. Duygusal ilişkilerde zorluklar. Kavgacı ve huzursuz. İncelikten yoksun. Becerikli. İşte yeni yöntemler. Zihinsel yaratıcılık. Yeni kavramlar. İyi ve kötüyü tartışmaları sevme. Aşırı savunmacı rolü (bu da başkalarıyla anlaşmayı iletişim kurmayı zorlaştırır). Çekingen. Sabırsız. Sorumsuz. Endişelere eğilimli. Baş ağrılarına yatkınlık. İşleri tek başına yapma. Diplomasiden yoksun. Kadınlar için bu yerleşim kıskanç eş demek olabilir. Şüpheci. İtimat edemeyen. Sık depresyon. Yüzeysel.

Burada bu derecede gezegen olması bu dereceyi tetikler. Yine bu derece bir başka gezegenden açı alıyorsa yine olumlu olumsuz açılara göre tetiklenir. Yukarıda olan iyiler olumlu açılarda negatif yorumlar olumsuz açıda tetiklenebilirler. Yine bu dereceler sinastri gibi çok alanda sizlere yapmanız gerekenler hakkında bilgi verebilir.