Kaşıntı Sorunu
“Hakem Kerim Nur Vali Kuddüs” Esmalarının etki ettiği
hastalıkları vermeye devam ediyorum. Esmalar, kaşıntı illetine
verdiği titreşimle kaşıntıyı okunması ile beraber keser.

Şifacılığın Sırları -Mahmut Hoş