Tavuk Karası – Gece Körlüğü
“Hu Âlim” Esmaları gece körlüğü şifası niyetiyle 33 kere
okunur. En az bu işleme on dakika devam edilir. Esmalar
okunduğunda gerekli olan frekans oluşmaktadır. Okumadan
sonra hastalığa yine bu niyetle devam etmek, istenilen frekansı
hastaya veya hastalığa iletmeye yeterlidir.

Şifacılığın Sırları – Mahmut Hoş