Şahadetin asıl amacı dil ile ikrar kalp ile tasdiktir.
Eğer kişinin, söylediği sözler, hareketleriyle uyuşmuyorsa,
buna kendini kandırmak denir. Bir Çin atasözünde “öğretmen
mi olmak istiyorsun, öğretmen gibi tavırlar takın, öyle davran”
der. Sözleri ile ameli bir olmayanlar ne kadar istediği sonuçları
alabilir? Bugün bile çekim yasası dedikleri olay Çinlilerin bu
sözü ile aynıdır.
İnanarak okumak, konuştuğuna göre hareketler takınmak!
Ruh, kelimelerden ziyade okunan sözcüğün manasından
anlar. Ruhu harekete geçiren manadır. Yukarıda anlatmış
olduğumuz Esmaları, bu mana ile okunursa (kalbe gelen olarak) amaç, yerini bulmuş olacaktır.

Şifacılığın Sırları – Mahmut Hoş