Kuyruk Sokumu Ağrıları
Kuyruk sokumu bölgesine tıp dilinde Koksigodini denir.
Koksigodini; tüm yaşlardan şiddetli ağrı şikâyetlerine rastlamak mümkündür. Genellikle bu tip sorunlar kadınlarda daha
sık görülmektedir. Düşme, doğum sonrası, zorlanma nedeni ile
başlayabiliyor. Ağrılar genelde oturunca ortaya çıkmaktadır.
Bu tip şikâyetler kendiliğinden geçebildiği gibi, senelerce sürdüğü de gözlemlenmektedir.
Bu tip şikâyetlerde kullanılan frekans değerlerine eşit olan
Esmalar “Müheymin Latif” Esmalarıdır.
Ağrılı bölge imgelenerek Esmaları ya veya el eki olmadan
20-30 kere okuyunuz. Bu işleme Esmaların okunması bittiğinden sonra da 15 dakika devam ediniz. Zira okuduğunuz Esmaların frekansı o esna sizde titreşmeye devam eder. Siz imgeniz
devam ettikçe ağrılı, sorunlu bölge ” Koksigodini“ bu frekansı
almaya devam edecektir.

Şifacılığın Sırları – Mahmut Hoş