Kronik Ağrılar
Kronikleşmiş birçok ağrıyı teskin eden Esmalar:
“Hay Ehad”
Esmalarıdır. Bu tür ağrı zamanları bu iki Esma okunduğunda ağrılar dindirilmiş olur.

Şifacılığın Sırları – Mahmut Hoş