Analjezik ağrı kesici


Bu amaçla bir bardak suya yüz kere “Baki Şafi Allah” Esmaları okunur içilirse analjezik etki verir.
Analjezik ya da ağrı kesici, ağrı dindirmek ve analjeziye
(acı yitimine) yol açmak için kullanılan her türlü ilaca verilen
isim. Yunanca an- (olmadan) ve -algia (ağrı) kelimelerinden
türemiştir. Analjezik ilaçlar periferik ve merkezi sinir sistemine
etki eder.

Şifacılığın Sırları Kitabı

Mahmut Hoş