Young woman is very upset because of hair loss

Alopesi, saç dökülmesi
Kitap içerisinde bu yönde denenmiş birçok metot işlenmektedir. Burada olan harflerin frekansından yararlanmak olacaktır. Bir kâğıda (safran ile olabilir) on adet Arapça Lam harfi
yazılır. Bu harflerin peşine bir Vav harfi eklenir ve bunu bir
kavanoz gibi bir suyun içine atılır ve sabah akşam içilirse saç
dökülmesi durur. Harfler ayrık şekilde yazılmalıdır.

Şifacılığın Sırları Kitabı

Mahmut Hoş