Nas suresinin içerisinde yetişme tarzına dair sırlarda saklıdır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
Hastalık bulaşacağı düşüncesi
Cinsel içerikli düşünceler,
Yasak veya şiddet içeren düşünceler
Hipnoz
İbadet veya meditasyon, konsantrasyon, izolman gibi birtakım mistik deneyimler sırasında kişinin kendisini çevreden yalıtması.
Üzüntü, sevinç gibi heyecan hallerinde aşırılık ve bu heyecanlara kapılarak kendini kaybetmek
Elini tekrar tekrar yıkama
Tablo, resim v.b cisimlerin simetrik olmadığını farkedip düzeltmek
Elektrik, ütü unutulup unutulmadığını defalarca kontrol etme
Karşısındaki insanın giysilerinin renklerini saymak
Karşıdan gelen arabaları saymak
Gölge ve çizgilere basamama.
Uyurken yorganı yataktan taşırmamak.
Zihindeki sözcükleri sessiz bir biçimde söyleme

Cinsel içerikli düşüncelerin kişinin dimağında şekillenmesi vesvese, takıntı sebeplerindendir. Bu tip durumlar kişiyi obsesyona sokar. Şeytanı musallat eder. Taocu cinsellikle ilgili eski kitaplarda seks düşüncelerinin kişiyi batağa nasıl soktuğu anlatılır. Bu tip düşüncelere dalmaktansa evlenmeyi tavsiye edilirmiş. Cinsellik gibi yukarıdaki bahsi geçenler aynı etkileri çeker.

Nas suresi kötü huyları ve bunlardan korunmayı-yollarını anlatıyor.